Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

R. Süleyman ÖZDİL
Değerli Ortaklarımız,
 
2015 yılı, gerek Dünya gerekse ülkemiz gündemi açısından yoğun gelişmelerin yaşandığı bir dönem olurken, Şirketimiz açısından da siz değerli yatırımcılarımıza vermiş olduğumuz "istikrarlı büyüme" sözümüzün bir kez daha somut verilerle yerine getirildiği bir yıl oldu.
 
Yönetim Kurulu olarak vermiş olduğumuz bu sözün bir kez daha gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek isterim.
 
Şirketimizin almış olduğu her kararın, başladığı ve tamamladığı her projenin, ülkemiz ekonomisine ve siz değerli ortaklarımıza fayda sağlamasından duyduğum gururu da ayrıca paylaşmak isterim. Temennim bu faydanın, artarak devam etmesidir.
 
Ülke ekonomisinin öncü ve lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat ve gayrimenkul sektörünün, döviz kurundaki dalgalanmalara ve mevcut konjonktördeki sorunlara rağmen, 2015 yılında özellikle konut satışları tarafında gösterdiği performans, sektörümüzün gerek talep gerekse arz tarafında yatırım açısından cazibesini korumaya devam ettiğini göstermektedir.
 
Ülkemiz gayrimenkul sektörünün Avrupa ve gelişmiş ülkelere göre orta ve uzun vadede daha fazla büyüme potansiyelinin olması Şirketimizi de portföy çeşitliliğini artırmaya ve büyümeye teşvik etmektedir.
 
Kuruluşumuzun 5. yılını geride bıraktığımız 2015'de, portföy büyüklüğü olarak ulaştığımız seviye, Türkiye'nin en önemli projelerinden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en büyük paydaşlarından biri olmamız ve önemli birçok projemizde süreçleri "büyüme ve karlılıkta istikrar" vizyonumuzdan ayrılmadan başarı ile tamamlamamız, bu durumun en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır.
 
Mevcut projelerimiz ve gerçekleşecek yatırımlarımız neticesinde, Şirketimiz başarısının ve değerinin her anlamda artarak devam edeceğine inancım tamdır.
Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve Şirketimizin gelişimini takdir eden değerli ortaklarımıza yürekten şükranlarımı sunarım.
 
Saygılarımla,
R. Süleyman ÖZDİL
Yönetim Kurulu Başkanı