Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Adı Soyadı Görevi Uyruğu
Dr. Ahmet YARIZ Yönetim Kurulu Başkanı T.C.
Selahattin SÜLEYMANOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.C.
Adil Mahmut EROĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C.
Mehmet Nihat ÖMEROĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C.
Ali CEBECİ Yönetim Kurulu Üyesi T.C.
Mehmet TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Üyesi T.C.
Dr. Feyzullah YETGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür T.C.

 

 


Dr. Ahmet Yarız
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yarız
1966 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı. Bankacılığa Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası A.O.'da başlayan Yarız, sanayi işletmeleri ve finansal kurumlarda çalıştı. T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nda Risk Yönetimi ve İç Denetimlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2008 - Mart 2016 arasında T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Yarız, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeniden T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir.Yarız, 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren Halk GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 


Selahattin Süleymanoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Selahattin Süleymanoğlu
1962 yılında Alucra Giresun'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Adabank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatına 1991-2001 yılları arası T. Emlak Bankası A.Ş.'de Müfettiş, Müdür, Bölge Başmüdürü olarak devam etti. 2001 yılında Şube Müdürü olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de göreve başladı. 2007 yılından itibaren Halkbank A.Ş.'de Risk Takip ve Tasfiye, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Süleymanoğlu, 18.07.2017 tarihinden itibaren Halkbank İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Temmuz 2018 tarihinde Halk GYO A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Süleymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de üstlenmiştir.
Adil Mahmut Eroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adil Mahmut Eroğlu
1964 yılında Karaali'de doğdu. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde tamamladı. 1987 yılında Orman Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında çalışmakta iken, 1996 yılında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Şef olarak atandı. Başbakanlık Bakanlar Kurulu Sekreterliği, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürü ve Daire Başkanı unvanlarında çalıştı. 2017-2018 yıllarında Bileşim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında TBMM Yasama Uzmanlığına atandı. 19.02.2019 tarihinden itibaren TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eroğlu, aynı zamanda 22 Nisan 2019 tarihi itibariyle Halk GYO A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Mehmet Nihat Ömeroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Nihat Ömeroğlu
1947 yılında Antakya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1975'te Hakim olarak atandı. Uzun yıllar sürdürdüğü hakimlik görevinden sonra 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2005 yılında Yargıtay üyesi olarak seçildi. 2012 yılında emekli oldu. Kasım 2012'de TBMM Genel Kurulunca ilk Kamu Baş denetçisi olarak seçildi ve dört yıl görev yaptı. 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ÖMEROĞLU, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Halk GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ali Cebeci
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Cebeci
1971 yılında Kızılcahamam/Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. T.Halk Bankası A.Ş.'de 1995 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını aynı Bankada Müfettiş, Başmüfettiş, Ankara 1. Bölge Koordinatörlüğü Kredi Tahsis ve Yönetimi Bölüm Müdürü, Risk Takip ve Tasfiye DB Bölüm Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve İç Kontrol Daire Başkanı olarak sürdürdü. 12.02.2019 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan CEBECİ, 21.02.2019 tarihinde Halk GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Mehmet Tanrıverdi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanrıverdi
1979 yılında Giresun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 2004 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada Müfettiş, Kıdemli Müfettiş ve Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılı Eylül ayından itibaren T. Halk Bankası A.Ş. Destek ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. 6 Eylül 2018 tarihinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
Feyzullah Yetgin
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzullah Yetgin
1970 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde "Türkiye'de Leasing ve İstihdam" konulu tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması" konulu tezi ile Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında doktorasını 2002 yılında tamamlayan YETGİN, 2012 yılında Finans Anabilim dalında Doçent unvanı aldı.
 
1989 yılında Kale Kimya A.Ş.'de başladığı iş hayatına farklı leasing şirketlerinde yöneticilik yaparak devam eden YETGİN, 2003-2009 yılları arasında T.C. Başbakanlık TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son olarak 2010-2016 yılları arasında Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan YETGİN, 18 Temmuz 2016 tarihinde de Halk GYO A.Ş. bünyesinde Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.
 
İş hayatına paralel olarak akademik çalışmalarda da bulunan YETGİN, 2004-2010 yılları arasında, Kadir Has Üniversitesinde Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programında "Mortgage ve Seküritizasyon", 2015-2016 yıllarında Gayrimenkul MBA programında "Gayrimenkule Dayalı Finansal Enstrümanlar" dersi vermiştir. Akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ile Mortgage Sistemi: Türkiye (Teori - Uygulama) adlı kendisinin ve Gayrimenkul Değerlemesi konulu ortak yazılmış kitapları bulunmaktadır. Daha önceden GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Eğitim ve Yayınlardan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Feyzullah YETGİN, 2017 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası GYODER Başkanlığı görevini devralmıştır. 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Halk GYO A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.