Ortaklık Yapısı

Hissedarın Adı Soyadı  Grubu Pay Adedi Pay Tutarı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

A

12.482.570,061

12.482.570,061 TL
 

B

556.019.396,735

556.019.396,735 TL
Toplam:  
568.501.966,796
568.501.966,796 TL
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A 298.113,138 298.113,138 TL
Halk Finansal Kiralama A.Ş A 1,189 1,189 TL
Halka Açık Kısım B 221.199.918,877 221.199.918,877 TL
Genel Toplam:   790.000.000,00 790.000.000,00 TL