Ortaklık Yapısı

Hissedarın Adı Soyadı  Grubu Pay Adedi Pay Tutarı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

A

13.557.019,176

13.557.019,176 TL
 

B

603.879.347,433

603.879.347,433 TL
Toplam:  
617.436.366,609
617.436.366,609 TL
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A 323.773,463 323.773,463 TL
Halk Finansal Kiralama A.Ş A
1,291
1,291 TL
Halka Açık Kısım B 240.239.858,637   240.239.858,637 TL
Genel Toplam:   858.000.000,00 858.000.000,00 TL