İmtiyazlı Paylar

Grubu İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%)
A Yönetim Kurulu Aday Gösterme Nama 1 24.752.464,700 1,62