Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı

18
MAY
2016

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2015 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 743.000.000.-TL'den 790.000.000.-TL'ye artırılması için ihraç edilecek 47.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2016/16-555 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul izin yazısı 17.05.2016 tarihinde Şirketimizce teslim alınmıştır.

17.05.2016 - EK- SPK  Onay Yazısı ve İhraç Belgesi